RSS

Tag Archives: valentine day

Romance and Valentine’s Day/Romantiek en Valentijnsdag

Romance and Valentine’s Day

I looked it up once. The definition of “romance” … :

Romance is the mood of people who experience mutual emotionally and/or erotic affinities with another person.

Eh … What? I really never understood. I am not suited for romantic attempts. Indeed, the whole definition is abracadabra to me, mutual affinities!?!?! Seriously…

Never has someone explained to me clearly what romance means. However, I get hundreds of examples of “romantic” actions. Each of these are, in my opinion, examples of sweet, nice, etc. .. But romantic? No, not really. Candles sound delightful, If you ignore the scorched cat-whiskers, but it does not sound romantic, right? Rose petals spreading, sounds funny but I see myself picking up the mess later. I don’t think I’m worth it.

I certainly appreciate efforts, because it is always very sweet, but I’m never sure why it is supposed to be romantic. I really enjoy it when my husband does something special for me but why stick that label on it? And then what? Uh, this is called romantic so now have to drool on each other ?

And what about affinity? That you can read and write with each other, half a word is enough? That you’re on the same wavelength? Or what? I do not need romance for that, that is the cause of 13 years together.

I also always thought that romance and sex were inseparable. Here they talk about “and / or” … Now I was once told that one doesn’t necessarily leads to another but I wasn’t really convinced, though I found the idea of romance without premeditation more attractive.

And then the calendar says, ‘Hey, it’s February 14, today it is a romantic day. ” Pink and red rubbish all over which you need to make someone happy. Buy chocolate hearts, roses and other knickknacks. Show that you love someone by pulling out your wallet. Isn’t it romantic?

No, it’s not romantic. Romance, if it exists, is not for sale. Romance is not to be stuffed in a specific day because commerce has decided that it should be so. I do not need confirmation on February 14 that someone loves me. Do this daily, or don’t do it at all. Let me know by giving a small gesture every day, a little love every day. Come with me when I’m going for a walk, even though you do not feel much for it. Tickle in my neck when you happen to pass by. Tell me unsolicited that you think I’m beautiful. Put “romance” where the sun won’t shine, the question, “You like coffee, dear?” Is worth so much more to me. Notice me, the entire year. Do you want to do something special, do it … but not on February 14, because I will not be convinced. Do it because you think about it yourself, not because you have seen advertising that reminded you of the fact that I occasionally want to be pleasantly surprised.

Romantiek en Valentijnsdag

Ik heb het maar eens opgezocht. De definitie van romantiek… : Romantiek is de gemoedstoestand van mensen die op emotioneel en/of erotisch vlak wederzijdse geestverwantschap ervaren met een ander persoon.

Eh… Wat? Ik heb het echt nooit begrepen. Ik ben niet geschikt voor romantische pogingen. Sterker nog, die hele definitie is abracadabra voor mij, wederzijdse geestverwantschap!?!?!

Nog nooit heeft iemand me duidelijk kunnen uitleggen wat romantiek inhoudt. Ik krijg echter honderden voorbeelden van “romantische acties”. Stuk voor stuk zijn dat voor mij voorbeelden van lief, leuk, aardig, aandachtsvol, etc… Maar romantisch? Nee, niet echt. Kaarsen aansteken klinkt gezellig, als je het gedeelte van verbrande snorharen buiten beschouwing laat, maar het klinkt niet romantisch, toch? Rozenblaadjes strooien, klinkt grappig maar ik zie mezelf later de zooi weer opzuigen. Ik ben het denk ik niet eens waard.

Pogingen waardeer ik zeker, want het is altijd erg lief, maar ik weet nooit zo goed wat het romantische eraan is. Ik vind het ontzettend leuk wanneer mijn man speciaal iets voor me doet maar waarom dat etiket er bovenop plakken? En dan? Ehm, dit heet romantisch dus nu gaan we verliefd naar elkaar zitten knipperen?

En wat moet ik me voorstellen bij geestverwantschap? Dat je kunt lezen en schrijven met elkaar, aan een half woord genoeg hebben? Dat je op dezelfde golflengte zit? Of wat? Daar heb ik geen romantiek voor nodig, dat is oorzaak van tien jaar samenzijn.

Daarnaast heb ik ook altijd gedacht dat romantiek en erotiek onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Hier hebben ze het over “en/of”… Nu werd mij ooit verteld dat het één niet perse tot het ander hoeft te lijden maar ik was niet echt overtuigd, al vond ik het idee van romantiek zonder voorbedachte rade een stuk aantrekkelijker.

En dan zegt de kalender; ‘He, het is 14 februari, vandaag is het een romantische dag.’ Overal roze en rode kleinigheden waar je een ander blij mee zou moeten maken. Koop je suf aan chocolade hartjes, rozen en andere prullaria. Laat zien dat je van iemand houdt door de portemonnee te trekken. Is het niet romantisch?

Nee, het is niet romantisch. Romantiek, voor zover het bestaat, is niet te koop. Romantiek is niet in één dag te stoppen omdat de commercie heeft besloten dat het op deze dag zo hoort te zijn. Ik heb geen bevestiging nodig op 14 februari dat iemand van me houdt. Doe dit dagelijks, of doe het niet. Laat me elke dag door een klein gebaar een beetje liefde zien. Loop met me mee als ik een wandeling maak, al heb je er niet veel zin in. Kriebel in mijn nek wanneer je toevallig voorbij loopt. Vertel me ongevraagd dat je me mooi vindt. Laat die hele romantiek lekker zitten, de vraag; ‘Lust je koffie, lief?’, is me zoveel meer waard. Zie me staan, het hele jaar door. Wil je iets bijzonders doen, doe dat… maar niet op 14 februari, want dan ik ben niet overtuigd. Doe het omdat je er zelf aan denkt, niet omdat je reclame hebt gezien die je herinnerd aan het feit dat ik af en toe blij verrast wil worden.

Advertisements
 
4 Comments

Posted by on February 14, 2012 in society

 

Tags: , , ,