RSS

Tag Archives: Sleep apnea

Snoring/Snurken

 

Snoring

Snoring means that  breathing during sleep can make a sawing, rustling, humming sound. This sound is sometimes so strong that a partner, roommate or even neighbor can suffer from it. In respiration, the air passes through the nasal cavity, pharynx and trachea to the lungs. At the beginning of the trachea the vocal cords are located (at the height of the Adam’s apple). Snoring sounds are caused by a narrowing of the airway in the path between the entrance of the nose (nostrils) and the vocal cords. For people who snore the nasal cavity is sometimes to narrow, but usually it’s because of  a constriction behind the uvula (that is the transition from the nose to the pharynx) or the area in the throat behind the tongue.

Snoring is annoying. For the snorer it is (maybe he or she has sleep apnea), and for the partner who lies awake half the night.

 

Tips to reduce snoring:

• Avoid alcohol two hours before bedtime.

• Do not drink too much alcohol.

• Stop smoking.

• Strive for a good body weight through healthy eating and sufficient exercise.

• Provide a regular pattern of life, where any sleeping drugs and sedatives are no longer needed.

• Don’t use a heavy meal just before bedtime.

That’s so awesome, I really like those tips. However, I’m actually looking for some tips on how I can deal with that horrible sawing noise. I’m not sure why the irritation is there on one day and why I’m not disturbed the other day though. (So maybe the problem lies with me…)  And then there is also an irregularity in there … Sometimes I find it a bit annoying, I’ll give a poke, turn to the other side and get back to sleep. Other times I’m heavily irritated (which is the understatement of the year). Can it not, for heaven’s sake, be quiet! And honestly, it doesn’t have to be quiet…, the sound of the television, I do not mind, so why the irritation from the snoring sound?

 

Snoring is number five in the top ten most terrible sounds. A bed partner who snores disturbs your sleep, which can eventually lead to relationship problems.

Sometimes I am a witch, I know. (I should buy a broomstick or something.) In the most severe loud nights I shake my husband until he’s wide awake and I oblige him to remain like that until I sleep.

 

Snoring sounds can exceed 80 decibels. This is louder than the sound that a vacuum cleaner makes (70 decibels). To disrupt one’s sleep only 30 decibels is needed. This leads to concentration problems, irritability and drowsiness the next day.

Admitted, I seem to snore sometime too, especially when I am very tired. But what’s even worse, I grind my teeth. This is in return a dilemma for my husband.

 

Some scientists even think that it used to be important for (sleeping) men for survival. By the sound produced it would supposedly chased off wild animals.

There is not much use in driving off your bed-partner though…

 

The ‘play’ of a didgeridoo strengthens the weakened muscles so that the snoring will reduce.

Then ask yourself what is worse ….

 

Snurken

Snurken wil zeggen dat bij het ademhalen tijdens het slapen een zagend, ruisend-brommend geluid gemaakt wordt. Dit geluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot of zelfs buren er last van kunnen hebben. Bij de ademhaling gaat de lucht via de neusholte, de keelholte en de luchtpijp naar de longen. Aan het begin van de luchtpijp zitten de stembanden (ter hoogte van de adamsappel). Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden. Bij mensen die snurken is soms de neusholte te nauw, maar meestal betreft het een vernauwing achter de huig (dat is de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gebied in de keelholte áchter de tong.

Snurken is vervelend. Voor de snurker (misschien heeft hij zij wel slaapapneu), en voor de partner die halve nachten wakker ligt.

 

Tips gegeven om te minderen met snurken:

•Vermijdt alcoholgebruik vanaf twee uur voor het slapen.

•Drink niet teveel alcohol.

•Stop met roken.

•Streef naar een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en voldoende te bewegen. Een vuistregel is dat uw lengte (boven de meter) in centimeters gelijk is aan het ideale gewicht (in kilo’s).

•Zorg voor een regelmatig leefpatroon, waarbij eventuele slaap- middelen en kalmerende middelen niet meer nodig zijn.

•Gebruik geen zware maaltijd vlak voor het slapen.

Hartstikke fijn, leuk die tips. Ik ben eigenlijk meer op zoek naar tips hoe ik me niet zo godsgruwelijk erger aan dat zagende geluid. Ik weet ook niet zo goed waar de irritatie in ligt, gezien ik me er de ene dag niet aan stoor en de andere dag wél. En dan zit daar ook nog een onregelmatigheid in… Soms vind ik het een beetje vervelend, even porren, omdraaien en weer slapen. Andere keren moet zit ik  mezelf erover op te vreten. Kan het nou niet in vredesnaam stil zijn!!! En echt stil hoeft het dan niet te zijn, het geluid van de televisie vind ik niet vervelend, dus vanwaar die irritatie door het snurkgeluid?

 

Snurken staat op nummer vijf in de top tien van meest vreselijke geluiden. Een snurkende bedpartner verstoort je nachtrust, wat uiteindelijk kan leiden tot relatieproblemen.

Ik ben soms een heks, dat weet ik. (Toch een keer een bezem gaan aanschaffen, denk ik.) Op de meest erge nachten schud ik mijn man wakker en verplicht ik hem in die staat de blijven totdat ik slaap.

 

Snurkgeluiden kunnen de 80 decibel overschrijden. Dit is harder dan het geluid dat een stofzuiger maakt (70 decibel). Om iemands nachtrust te verstoren is slechts 30 decibel nodig. Dit leidt tot concentratieproblemen, prikkelbaarheid en slaperigheid de volgende dag.

Overigens schijn ik zelf ook wel eens te snurken, voornamelijk wanneer ik héél erg moe ben. Maar wat erger is, ik knars met mijn tanden. Dat is voor mijn man dan weer een dilemma.

 

Sommige wetenschappers denken zelfs dat het vroeger voor de (slapende) mens van belang was om te overleven. Door het geproduceerde geluid zouden wilde dieren verjaagd worden.

Aan het verjagen van je bedpartner heb je echter niet veel.

 

Het ‘bespelen’ van een didgeridoo versterkt de verzwakte spieren zodat het snurken ophoud.

Dan kun je jezelf afvragen wat erger is….

Advertisements
 
6 Comments

Posted by on February 28, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , ,