RSS

Tag Archives: Shoe

Diamonds are a woman’s best friend, or is it shoes?

Diamonds are a woman’s best friend, or is it shoes?

 

We all know that a lot of women have a large number of shoes. Whether  they have too many is not for me to judge. I have about twenty pairs, and I think this is quite a civilized number. If others are content with three pairs, fine. Do you have two hundred, may I come over and see your collection? (Just to just to see how it is and leave a bit of drool behind.)

 

When a woman chooses her outfit for the day she is actually looking for an ego boost, shoes are definitely a part of it. Shoes also show what the lady in question has in store for the day.

 

Is there a lot of running and/or lugging chances are she will wear flat and comfortable shoes. From my own experience I can say that it is very impractical to walk a large dog in high heels. Sometimes I make a detour to avoid unpleasant confrontations (sometimes that’s because of the other dog, other times because of its owner), usually I go across the lawn. Difficult enough to avoid all turds, but worse than that is to sink with your heels into the soft earth and to keep your shoes dry in the wet grass. So you have to wear flat shoes.

 

Is there a day where she will have to stand up to men then there is a strong possibility that she chooses higher heels. Length equals status and power. In the last decades, we are fighting to be considered equal  to the man and enforce the same respect. (My opinion on whether we should continue this and in what areas each sex, in my opinion, is stronger I will put in another blog someday.) Anyway, since most of us are somewhat smaller than the average man, we found another way to compensate our length. So high heels, it is.

 

If we want to feel sexy then the highest heels come out of the closet. The higher the heels the smaller the feet, the better our bottom, the longer our legs and the more curved our back seems to be. All features which are said to be attractive. In addition, it may have to do with the fact that the part of our brain that communicates with our genitals is next to the part connected with our feet… Stilettos just yell sex …

 

So you see, shoes have a purpose and a woman will need to vary depending on that purpose. Of course, it also includes a variation of color in it. Outfits vary in color, so the shoes must also vary. (Currently I’m a little bummed that I do not have cobalt blue in my wardrobe, otherwise I had an excellent excuse to purchase a pair of blue pumps.)

 

It is not just greed that we want to buy shoes, it’s not just the arguments above (or a combination thereof). Our brains have pulled a little trick with us. At the moment we try to fit shoes the prefrontal cortex releases dopamine, so each new pair of shoes makes us a bit happier.

 

Do not underestimate the power of women, try walking on high heels for a day first and we’ll talk again.

 

 

 

 

 

Diamanten zijn de beste vrienden van een vrouw, of zijn het schoenen?

 

 

We weten allemaal dat er een hoop vrouwen zijn met een groot aantal schoenen. Of dit er te veel zijn is niet aan mij om over te oordelen. Ik heb een stuk of twintig paar en ik vind dit nog best een beschaafd aantal. Als anderen content zijn met drie paar, prima. Heb je er tweehonderd, mag ik dan even in je schoenenkast komen neuzen? (Gewoon om even te zien hoe dat is en om er vervolgens een beetje kwijl in achter te laten.)

 

Wanneer een vrouw haar outfit voor de komende dag uitkiest is ze eigenlijk op zoek naar een ego boost, schoenen zijn daar zeker een onderdeel van. Schoenen laten tevens zien wat de dame in kwestie in petto heeft voor de dag.

 

Moet er veel gelopen en/of gesjouwd worden dan zijn het waarschijnlijk platte en comfortabele schoenen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg onpraktisch is om een grote hond uit te laten op hoge hakken. Soms moet ik een omweg maken om onaangename confrontaties te vermijden (soms is dat om de andere hond, andere keren vanwege diens eigenaar), meestal ga ik dan dwars over het grasveld. Lastig genoeg om alle drollen te vermijden, maar erger nog om niet met je hakken weg te zakken in de zachte aarde en je schoenen droog te houden in het natte gras. Platte schoenen dus.

 

Staat er een dag te wachten waarin ze zakelijk tegen mannen op moet boksen dan is er een grote kans dat ze hogere hakken uitkiest. Lengte staat voor status en macht. In de afgelopen decennia zijn we aan het vechten om als gelijkwaardig aan de man beschouwd te worden en hetzelfde respect af te dwingen. (Mijn mening over in hoeverre we hiermee door moeten gaan en op welke vlakken elke sekse, in mijn opinie, sterker is zal ik een keer in een ander blog stoppen.) Hoe dan ook, omdat de meeste van ons  wat kleiner zijn dan de gemiddelde man zullen we onze lengte op een andere manier moeten compenseren, hoge hakken dus.

 

Als we ons sexy willen voelen dan komen de hoogste hakken uit de kast. Hoe hoger de hakken hoe kleiner de voeten, hoe mooier ons achterwerk, hoe langer onze benen en hoe holler onze rug lijkt. Allemaal kenmerken waarvan men zegt dat het aantrekkelijk is. Daarnaast zou het er ook wel eens mee te maken kunnen hebben dat het gedeelte van ons brein dat met onze genitaliën communiceert naast het gedeelte ligt dat met onze voeten in verbinding staan… Stiletto’s roepen seks…

 

Zo zie je, schoenen hebben een doel en een vrouw zal moeten afwisselen naar afhankelijk van het doel. Uiteraard moet hierin ook nog een variatie van kleur in zitten. Outfits variëren in kleur dus ook de schoenen. (Momenteel baal ik dat ik geen kobaltblauw in mijn garderobe heb, anders had ik een uitstekend excuus om een paar blauwe pumps aan te schaffen.)

 

Het is overigens niet alleen geen hebberigheid dat we schoenen willen kopen, het zijn ook niet alleen de bovenstaande argumenten (of een combinatie daarvan). Onze hersenen hebben een truc met ons uitgehaald. Op het moment dat we schoenen gaan passen geeft de prefrontale cortex dopamine vrij, vandaar dat wij bij elk nieuw paar schoenen ons een beetje gelukkiger voelen.

 

Onderschat de kracht van vrouwen niet, probeer eerst eens een dagje op hoge hakken te lopen en daarna praten we verder.

 

 

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on June 3, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , ,