RSS

Tag Archives: pain

Pain before beauty

Pain before beauty.

Before I start my blog I should mention I am a little nuts, I honestly do not know why I do stuff like this to myself.

Soon there is an Elf Fantasy Fair where a good friend, my husband and I are going to. Let’s leave aside whether you find this weird or not, I like it. It is an event where about 2/3rd of the visitors come in costume. These costumes vary widely, there are Halloween-like costumes like zombies and vampires, steampunk outfits, Victorian outfits, angels, fairies, Star Trek and Star Wars, and every mythological fantasy figure that you can imagine. The more creative and exuberant the better. The other guests are mostly (amateur) photographers.

For this event, I have made this dress:IMG_2393

IMG_2347

The skirt is so heavy that I predict to get sore hips by the time I will undress in the evening. (A prediction based on the experience of wearing my wedding dress that was less heavy than this one.) But that’s okay, it’s a beautiful skirt. I have put in months to make this dress so I will wear it.

As you can see a part of the dress is a corset, it leaves its own marks. Besides the deep red lines in my skin, because it is so tight, every corset also always makes me feel like I have slightly bruised ribs. Furthermore, you get less air as you lace it tighter, which of course is necessary to get a prettier waistline. (Note: That only happens to people who are “waistless” like me, I am like a straight board by nature.) The more discomfort, the better it will be. But that’s alright too, it looks nice.

And then I started to think of accessories, if I am going to show off, I like to do it well. But oooo, what did I get myself into? … It seems that what I like needs to be unpleasant. I should mention that there are a lot of people who do the same things and that it looks so easy when they do it, maybe it’s just me…

The contact lenses. I found red ones with feline pupils, they match with the dress. But I had never put in contacts before and I was shitting myself. So … I viewed dozens of YouTube videos, gave myself a pep talk and sat down in front of a mirror, armed with towels, eyedrops and contact lens solution. What misery, at a certain point the lens landed half on my eye, between my eyeball and eyelid and the rest curled over my lower eyelid. Very uncomfortable, not to mention it simply freaked me out… Anyway, when a contact lens actually makes contact to my eye, my eye tends to blink. You try to do something that your body does not want, and the body has ways to protest. But, I think my body has no opinion here. So, keep pushing… And after several attempts I got it. Well, got it… I had one eye done. Half an hour of crying and my nose kept running but the contact stayed in there. (The red contact lens matched my red cheeks, nose and the red what-used-to-be-white-sclera.) I have to get used to it, or so they tell me, keep them in, every day a little longer. I hope I get used to it because until now I clearly feel that there is something in my eye was that does not belong in there, like a cat hair that keeps irritating. After two hours a dull headache starts to rise. (Sorry honey, not tonight, I have a headache … the event is in a month and I have to get used to my contact lenses.) No, really, that’s okay, cause it will look cool.
rode lenzen

So I found fake eyelashes in red and black, fits perfectly with the dress. More misery though, a shitload of glue in my now sensitive eyes, but after trying ten times they finally stuck. (Not to mention I almost glued my eyelids together.) The remaining glue needs to be covered up with a liquid eyeliner, and “skillful” as I am that black stuff also ran into my eye. (I swear I never got the brush on my eyeball, I have no idea how it got there.) I can tell you that this is sort of a sharp pain. Not exactly the most pleasant feeling. I will need to practice much more because if I had tried this while I still had the lenses in I think I could go as a pirate with a black eye patch to hide my sad contact/eyelash/eyeliner attempt. And if I tell myself enough times that it is worth it then it really really really doesn’t matter.

Long story short, I will suffer for that day and on that day. But I will look good doing it.

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.

Voor ik aan mijn blog begin moet ik even vermelden dat ik een beetje maf ben, ik heb echt geen idee waarom ik de dingen doe die ik doe.

Binnenkort is er een Elf Fantasy Fair waar ik met mijn man en een goede vriend heen ga. Laten we even terzijde laten of dat je dit raar vindt of niet, ik vind het leuk. Het is een event waar ongeveer 2/3e van het bezoek in kostuum komt. Deze kostuums variëren nogal, zo zijn er halloween-achtige kostuums, zoals zombies en vampieren, steampunk outfits, victoriaanse outfits, engelen, elfjes, Star trek en Star wars, en ieder mythologisch fantasie figuur die je maar kunt bedenken. Hoe creatiever en uitbundiger hoe beter. De overige gasten zijn voornamelijk (amateur) fotograaf.

Voor dit event heb ik een jurk gemaakt:IMG_2347

IMG_2393

De rok is zo zwaar dat ik voorspel dat ik pijnlijke heupen krijg wanneer ik me ’s avonds uitkleed. (Een voorspelling gebaseerd op de ervaring van het dragen van mijn trouwjurk die minder zwaar was dan deze.) Maar dat geeft niks, het is een mooie rok. Ik heb maanden gewerkt aan deze jurk, ik zal ‘m dragen ook.

Zoals je kunt zien is een gedeelte van de jurk een korset, deze laat zijn eigen sporen na. Naast de diepe rode groeven die in mijn huid komen doordat het zo strak zit zorgt ieder korset er ook altijd voor dat ik het gevoel krijg alsof ik licht gekneusde ribben heb. Daarnaast geldt dat je minder lucht krijgt naarmate je verder wordt ingesnoerd. Hoe meer ongemak hoe beter. (Note: Dat geldt alleen maar voor mensen zonder echte taille, zoals ik, ik ben een plank van nature.) Maar dat geeft ook niets, het ziet er mooi uit.

En toen begon ik te denken aan accessoires , als ik mezelf dan toch ga uitsloven, dan doe ik het graag goed. Maar oooo, waar ben ik aan begonnen… Het lijkt erop dat wat ik leuk vind ook onprettig is. Overigens moet ik er bij vermelden dat er heel veel mensen zijn die dezelfde dingen doen en dat het er bij hun zo gemakkelijk uitziet, misschien ligt het dan toch aan mij.

De lenzen. Ik vond rode lezen met katachtige pupillen, passen precies bij de jurk. Alleen ik had nog nooit lenzen in gedaan en ik scheet peultjes. Dus… tientallen YouTube filmpjes bekeken en aan de slag. Gewapend met handdoeken, oogdruppels en lenzenvloeistof heb ik mezelf voor de spiegel geplant. Wat een ellende, op een gegeven moment zat de lens half op mijn oog en de rest krulde over mijn onderste ooglid heen naar buiten. Zeer onprettig en moet ik nog vermelden hoe eng… Überhaupt het moment dat de lens je oog aan raakt, dan heeft mijn oog de neiging tot knipperen. Je probeert iets te doen wat je lijf niet wil, en het lijf heeft zijn manieren tot protest. Maar ja, ik vind dat mijn lijf hierin geen mening heeft. Doorzetten dus… En na verscheidene pogingen kreeg ik het dan toch voor elkaar, althans met 1 oog. (De rode contactlens paste nu mooi bij mijn rode wangen, neus en de rode voorheen witte oogwit.) Ik moest een half uurtje huilen en mijn neus bleef maar lopen maar hij zat er wel in. Ik moet wennen, elke dag een beetje langer. Ik hoop dat het went want tot nu toe het ik heel duidelijk het gevoel gehad dat er iets op mijn oog zat dat er niet hoorde, zoiets als een kattenhaar die maar blijft irriteren. Daarnaast begint er na twee uur een doffe hoofdpijn op te komen. (Sorry schat, vanavond niet, ik heb hoofdpijn… het event is over een maand en ik moet mijn lenzen indragen.) Nee echt, dat geeft niks, het zal er gaaf uitzien.rode lenzen

Zo vond ik ook valse wimpers, in het rood met zwart, past perfect bij de jurk. Nog meer ellende, een berg lijm in mijn inmiddels gevoelige ogen, maar na een poging of tien bleven ze toch zitten. De resterende lijm dien je met een vloeibare eyeliner de maskeren, en handig als ik ben liep ook die in mijn oog.(Ik zweer dat ik die kwast alleen op mijn oogleden gebruikte en niet op mijn oog zelf… Geen idee hoe het daar kwam.) Ik kan je vertellen dat dit een soort scherpe pijn veroorzaakt. Niet echt het meest prettige gevoel. Ik zal hier meer mee moeten oefenen want als ik dit had geprobeerd terwijl ik de lenzen in had dan had ik als piraat kunnen gaan met een zwart ooglapje om mijn trieste poging te verbergen. En als ik mezelf maar vaak genoeg vertel dat dit het waard is dan geeft het niks.

Lang verhaal kort; Ik ga pijn lijden voor die dag. Zolang ik er maar goed uitzie.

Advertisements
 
 

Tags: , , , , , ,

Endometriosis

 Endometriosis is a chronic disease in which endometrium or uterine lining attaches itself outside the uterus to various organs. Each month prior to menstruation the endometrium thicken under the influence of hormones in preparation for the possible implantation of a fertilized egg. During menstruation, the mucous membrane is disposed of, which is accompanied by bleeding. In the womb there is no problem when that happens, but when other parts of the body are covered in endometrium, it will swell and then bleed there too. This is almost never life threatening, but can cause many symptoms, especially pain. Endometriosis is primarily found in the abdominal cavity. The most common locations are the ovaries and the peritoneum of the pelvis. In the ovaries endometrial cysts can grow, filled with old blood. These cysts are called “endometriomas” but are also called endometriosis cysts or chocolate cysts’. Endometriosis can occur in the myometrium (smooth muscle of the uterus), which is called adenomyosis uteri. In rare cases it occurs outside the abdominal cavity, for example in the chest (thoracic endometriosis), this can cause a collapsed lung.

My name is Endometriosis and I am a chronic illness. I am now with you for the rest of your life. I can attack you when and in what way I want and I can give you very severe pain. And when I’m in a good mood, I can also ensure that you have pain everywhere. I am not a malignant disease, but I am very cranky. Remember when you and your energy did all kinds of stuff and had fun? Well, I took the energy away from you and gave you fatigue in return. You are still trying to have fun, but I’ll keep you from your sleep and often give you many complaints in return. I can ensure that you are experiencing cold or heat while others feel normal. Oh yes, I can make you crawl and fold double from the pain until you don’t know what to do anymore. I am taking care for back pain, painful bowel movement, diarrhea, constipation, pain when passing intestinal gas, adhesions to bowel, bladder and uterus, severe menstrual pain, blood clots, bloating, irregular cycle, nausea and/or vomiting and cysts on your ovaries. I can make you urinate frequently or that you just can’t at all and give you pain when urinating. Not to mention I take care of impaired fertility or infertility! I will get you various operations. Also, I will give you a hard time if you would want to have children. I hear you have visited several doctors for many years to find out what causes your pains. You have had various diagnoses and various therapies. You did everything you could to get to know me, and now you know me you will do everything to get rid of me. You must have patience and endure much or drastic measures to finally put me to rest. You will be stuffed with different types of pills: sleeping pills, vitamin pills, various hormones pills, contraception, and more. You will have many plans, but I’m stubborn and unpredictable. I can dramatically change your life at times. Your family, friends and colleagues will listen, but there’s a chance they will get tired of hearing how I make you suffer and that I am a crappy illness. Some will make stupid and / or offensive comments. They will often not understand because I am not visible. You’ll often have to cancel appointments because I attacked you again. They will often not understand because the ‘last time’ they saw you, I was busy with other things and at that moment it didn’t look like there was something wrong with you. I had hoped I could remain a secret for you but unfortunately now you know who I am. You must learn to deal with me. There is one thing you should know: you have not chosen me, but I have chosen you and with you many more women. Several doctors know that I exist and am real. They will do their utmost best to defeat me. They will understand you. However, the most understanding and support will come from those who also suffer under my will. With grumpy greetings, Endometriosis

 

A little awareness can’t hurt. Hence this blog. As for me, I’ve got it under control for the bigger part but there are still so many women where this is not the case. In case you know someone who has to deal with this crappy disease, put an arm around her shoulder every once in a while. Just to let her know you care.

Note: Most of text above is not written by me

 

Endometriose is een chronische ziekte waarbij endometrium ofwel baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte zich hecht aan verschillende organen. Elke maand wordt voorafgaand aan de menstruatie het baarmoederslijmvlies onder invloed van hormonen dikker, als voorbereiding op de eventuele innesteling van een bevruchte eicel. Tijdens de menstruatie wordt het slijmvlies afgestoten, hetgeen gepaard gaat met een bloeding. In de baarmoeder is dit geen probleem, maar als er op andere plekken in het lichaam ook baarmoederslijmvlies zit, gaat dit ook dikker worden en vervolgens bloeden. Dit is bijna nooit levensbedreigend, maar kan wel veel klachten veroorzaken, met name pijnklachten. Endometriose zit voornamelijk in de buikholte. De meest voorkomende plekken zijn de eierstokken en het buikvlies van het kleine bekken. In de eierstokken kan het endometriumweefsel cysten vormen, die gevuld zijn met oud bloed wat een chocoladeachtig aspect geeft. Deze cysten heten ‘endometriomen‘, maar worden ook vaak endometriosecysten of ‘chocoladecysten’ genoemd. Endometriose kan ook voorkomen in het myometrium (glad spierweefsel van de baarmoeder); dit wordt adenomyose uteri genoemd. In zeldzame gevallen komt het voor buiten de buikholte bijvoorbeeld in de borstkas (thorax-endometriose), dit kan een klaplong veroorzaken.

Mijn naam is Endometriose en ik ben een chronische ziekte. Ik ben nu bij jou voor de rest van je leven. Ik kan je aanvallen wanneer en op wat voor manier ik wil en kan ik voor zeer heftige pijnen zorgen. En als ik in een goede bui ben kan ik er ook voor zorgen dat je overal pijn hebt. Ik ben geen kwaadaardige ziekte, maar wel een zeer chagrijnige. Weet je nog dat jij met je energie van alles deed en veel plezier had? Wel, ik nam die energie bij je weg en gaf je er vermoeidheid voor terug. Je probeert nu ook nog regelmatig plezier te hebben, maar ik haal of houd je vaak uit je slaap en geef je er vele klachten voor terug. Hierdoor kun jij niet optimaal de dingen uit het leven halen wat je eigenlijk graag had gewild! Ik kan er voor zorgen dat je het koud of warm hebt terwijl anderen zich normaal voelen. O ja, ik kan je laten kruipen en dubbel laten klappen van de pijn zodat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Ik zorg daarbij voor rugpijnen, pijnlijke darmperistaltiek, diaree, verstopping, pijnlijke darmen, pijn bij het passeren van darmgassen, verklevingen aan darmen, blaas en baarmoeder, hevige menstruatiepijnen, bloedstolsels, gezwollen buik, onregelmatige cyclus, misselijkheid en/of braken en cysten op je eierstokken. Ik kan je vaak laten plassen of dat je dat juist niet meer kan en geef je pijn bij het plassen. En niet te vergeten zorg ik voor verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid!!! Ik zorg voor diverse operaties. Ook zul je vaak veel over moeten hebben om te kunnen voldoen aan je kinderwens. Ik hoor dat je al jaren diverse doktoren hebt bezocht om achter jouw pijnen te komen. Je hebt diverse diagnoses te horen gekregen en diverse therapieën gehad. Je deed er alles aan om mij te leren kennen en nu je mij kent doe je er alles aan om van mij af te komen. Je zult veel geduld moeten hebben en veel moeten doorstaan of drastische maatregelen moeten nemen wil je mij uiteindelijk ter ruste leggen. Je zult worden volgepropt met verschillende soorten pillen: slaappillen, vitaminepillen, diverse hormonenpillen, anticonceptie en nog veel meer. Je zult veel moeten plannen, maar ik ben onvoorspelbaar en hardnekkig. Ik kan je leven drastisch veranderen op momenten dat het jou net even niet uitkomt en hiermee je planning volledig in de war gooi. Je familie, vrienden en collega’s zullen naar je luisteren tot ze het op een dag beu zijn om te horen hoe ik je laat lijden en dat ik een rotziekte ben. Sommige zullen domme en/of kwetsende opmerkingen maken. Zij zullen het vaak niet begrijpen omdat ik voor hen niet te zien ben. Je zult vaker afspraken moeten afzeggen omdat ik je weer eens aanval. Zij zullen dat vaak niet begrijpen omdat de ‘laatste keer’ dat ze jou zagen, ik met andere dingen bezig was en jij op dat moment geen of niet zoveel last van mij had. Ik had gehoopt dat ik voor jou geheim had kunnen blijven maar je bent inmiddels achter mijn identiteit gekomen. Je zult met mij moeten leren omgaan. Er is nog een ding dat je moet weten: jij hebt niet voor mij gekozen, maar ik heb jou gekozen en met jou nog vele anderen. Diverse artsen weten dat ik besta en echt ben. Zij zullen hun uiterste best doen om mij te verslaan. Zij zullen begrip voor je kunnen opbrengen. Maar ondanks dat is het zo: dat de enige van wie je écht begrip en steun zult krijgen om met mij om te kunnen gaan zijn de mensen die mij ook hebben.

Met chagrijnige groeten, Endometriose

 

Een beetje bewustwording kan geen kwaad. Vandaar deze blog. Ik heb het redelijk onder controle maar er zijn nog zoveel vrouwen voor wie dat niet geldt. Mocht je een vrouw tegenkomen die hier last van heeft, sla eens een arm om haar schouder, gewoon om te laten zien dat je om haar geeft.

Nota Bene; Het meeste van de bovenstaande tekst is niet door mij geschreven

 
Leave a comment

Posted by on July 9, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,

Honey, why are there shoes in the freezer?/Schat, waarom staan er schoenen in de vriezer?

Honey, why are there shoes in the freezer?

Some women might recognize it. You have seen a pair of shoes that you like. No, not just like but I-must-and-will-have-them-kinda-like. Then you try them on and realize that you can’t possibly walk on them or that they are not available in the right size. Crap! ShitteFuck, you wanted them so badly. And then there is something gnawing in your head, your mind is set up to buy some nice new shoes. At that point new shoes are a necessity, you see them everywhere, but not exactly what you want … A bit of courage then drops into your shoes and you walk disappointed in advance into another shoe store. But … There! Those! Oh, so cute … Have to try on. Little tight but no pain, that’s good enough for you, it will do. They will stretch a bit when you are going to walk on them at home. However, after an hour on your new purchase you are crippled, stretching the shoes is still the goal but it will cost you something. Pain, burning, crushing, hot feet, blisters and what else is there for you in the offing. Not a pretty prospect. The other option is to wear them only when you can sit. Say what? Isn’t that an option? Exactly, I think so too.

Obviously this blog does not fall from the sky, the above story is of course my story. I have walked on plenty of shoes, some more comfortable than others, I can endure quite some pain. Walk, with a straight face, on shoes that make you feel like you’re going to break at your ankles is not new to me. But it appears that it doesn’t have to hurt that much. On YouTube I found the solution. Water in a bag, bag in the shoes, shoes in the freezer, water turns into ice and expands, shoe stretches. It is too simple for words, why did I never think of it? And why has no one told me this when I was in high school and began to develop a love for high heels?

Through this link you can take a look at the process; http://www.youtube.com/watch?v=rTX_LS5YcW4

My darlings shoes are made of fabric and not leather (leather stretches easier), so mine go for the third night in the freezer. There is already improvement, so I have confidence that everything will work out perfectly.

If you have removed the shoes from the freezer you can take out the ice after +/- thirty minutes. My tip of the day: Wait before you try them on to check if they are sufficiently stretched as the shoes are COLD!

I just love them

So what if they hurt, they’re cute!!!

Schat, waarom staan er schoenen in de vriezer?

Sommige vrouwen herkennen het misschien wel. Je hebt een paar schoenen gezien die je leuk vindt. Nee, niet zomaar leuk maar ik-zal-en-moet-ze-hebben-leuk. Dan ga je ze passen en blijkt dat je er onmogelijk op kunt lopen of dat ze niet in de juiste maat te krijgen zijn. Balen! Shittefuck, je wilde ze zo graag. En dan blijft er in je hoofd iets knagen, je hebt je er immers zo op ingesteld dat je een paar leuke nieuwe schoenen ging kopen. Je wilt perse nieuwe schoenen, en ziet ook overal schoenen, maar nu net niet wat jij wilt… Vervolgens zakt de moed je een beetje in de schoenen en je loopt bij voorbaat teleurgesteld een volgende schoenenwinkel in. Maar… Daar! Die! O, zo schattig… Passen. Beetje strak maar geen pijn, da’s goed genoeg, daar doe je het wel voor. Je kunt ze thuis wel inlopen. Vervolgend blijkt dat je na een uurtje op jouw nieuw aanwinst zo goed als kreupel rondloopt, inlopen is nog steeds het doel maar het kost je wel wat. Pijn, branden, knellen, hete voeten, blaren en wat nog meer staat er voor je in het verschiet. Geen leuk vooruitzicht. De andere optie is om ze alleen te dragen wanneer je mag blijven zitten. Wat zeg je? Is dat geen optie? Precies, dat vind ik dus ook.

Uiteraard komt deze blog niet uit de lucht vallen, bovenstaand verhaaltje is natuurlijk mijn verhaaltje. En nu kan ik best wel een paar schoenen inlopen, ik kan ook best wel wat pijn verdragen. Met een stalen gezicht doorlopen op schoenen die je het gevoel geven dat je bij de enkels afbreekt is niet nieuw voor mij. Maar het kan met veel minder pijn. Op YouTube kwam ik achter de oplossing. Zakje water in de schoen, schoen in de vriezer, water wordt ijs en zet dus uit, schoenen rekken op. Het is te simpel voor woorden, waarom ben ik hier zelf niet opgekomen? En waarom heeft niemand dit aan mij verteld toen ik op de middelbare school een liefde begon te ontwikkelen voor hoge hakken?

Via deze link kun je het eens rustig bekijken;http://www.youtube.com/watch?v=rTX_LS5YcW4

Mijn schatjes schoenen zijn van stof en niet van leer (leer rekt gemakkelijker op), de mijne gaan dus het derde nachtje vriezer in. Maar er zit al wel degelijke verbetering in, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Als je de schoenen uit de vriezer hebt gehaald kun je het ijs na +/- dertig minuten uit de schoenen halen. Mijn tip om af te sluiten. Wacht even voordat je gaat passen om te checken of ze genoeg zijn opgerekt want de schoenen zijn KOUD!!!

 
2 Comments

Posted by on June 9, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,