RSS

Tag Archives: overcome fear

Scary… Let’s do it!/ Eng… Doen!

Scary … Let’s do it!

Because anxiety causes your body to tense and operate faster, it may encourage your body to fight or flee.

Overcoming fear can be very useful. I, with my agoraphobic tendencies, know everything about it. Without overcoming fear your life can be very limited. Due to overcome fear, you can also broadening life, even if you, in everyday life, are not limited by fear.
Some people, for example, have a perfectly satisfying life with fear of flying, but it might be nicer to have no fear of flying…

Fear is not only annoying, it also has an important function: Anxiety (fear) helps animals (and humans) to recognize dangerous situations and is crucial for survival. The mechanisms in the brains that regulate anxiety are evolutionarily old and disruption of these mechanisms is often the foundation of all kinds of anxiety disorders like posttraumatic stress disorder and panic disorder.

In addition, we sometimes tend to look for fear. Perhaps to make us feel alive. We want to feel the adrenaline coursing through our bodies. That’s why we watch horror films, or jump off a bridge with only a piece of elastic attached to the feet.

If ever proof were needed that animals have a good deal more common sense than humans, the fact that they do not go bungee jumping is it.

Earlier today I watched a program on TV where a girl was asked to overcome her fear of snails. Why? She was afraid to ask a boy out on a date, if she would overcome the fear of snails she would also have the guts to ask the boy … (I lost the logic on that one though…) To persuade her to do it, there was a credit card on the bottom of a tall glass vase, of course, this vase was also filled up to the edge with snails.
I have seen people, gagging as they went, eating raw pork anus in the tv show “Fear Factor“. (That was the first ánd last time I watched that show).

Fear in humans is mainly installed through conditioning and generalizes over time. The latter means that related stimuli that initially had no fear value, ultimately, also evoke fear because they are connected with the original stimulus. It’s also called stimulus generalization. By repeatedly exposing the client to the object of his fear, while showing him an opposing emotion (a relaxation experience), one tries unlearn the phobia.

I wonder … Is it useful to overcome bizarre fears? Why are you looking for something you find horrible and has no use? I think it is no comparison to ask someone out or putting your arm in a vase with snails. I do not think eating something atrocious adds value.

 

 

 

Eng… Doen!

Doordat angst ervoor zorgt dat je lichaam gespannen is en sneller gaat functioneren, kan het je lichaam aansporen om eventueel te vechten of te vluchten.

Het overwinnen van angst kan heel erg nuttig zijn. Ik, met mijn agorafobische neigingen, weet daar alles van. Zonder overwinnen van angst kan je leven erg beperkt worden. Door angst te overwinnen kun je het leven dus ook verruimen, ook wanneer je, in het dagelijkse leven, niet door angst wordt beperkt. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld een prima leven leiden met vliegangst, maar het zou misschien aangenamer zijn om geen vliegangst te hebben, het zou een leven kunnen verruimen…

Angst is niet alleen vervelend, het heeft ook een belangrijke functie: Angst (vrees) helpt dieren (en ook mensen) gevaarlijke situaties te herkennen en is cruciaal om te overleven. De mechanismen in de hersenen die angst reguleren zijn evolutionair oud en verstoring van deze mechanismen ligt ten grondslag aan allerlei angststoornissen zoals posttraumatische stressstoornis en paniekstoornis.[4]

Daarnaast zijn we soms ook geneigd om angst op te zoeken. Misschien maakt dat nu juist dat we ons levend voelen. We willen de adrenaline door ons lijf voelen gieren. Daarom kijken we horrorfilms, daarom springen we van een brug met een stuk elastiek aan de voeten.

 

 If ever proof were needed that animals have a good deal more common sense than humans, the fact that they don’t go bungee jumping is it.

Nu zag ik daarstraks een programma op de televisie waarin een meisje werd verzocht haar angst te overwinnen voor slakken. (Waarom? Omdat ze een jongen niet mee uit durfde te vragen, als ze de slakkenangst overwon dan zou ze de jongen ook durven te vragen…) Om haar zover te krijgen lag er een creditcard op de bodem van een hoge glazen vaas, uiteraard was deze vaas tevens tot de nok toe gevuld met slakken.

Ik heb mensen, kokhalzend en wel, rauwe varkens-anussen zien eten in het programma “Fear Factor”. (Dat was overigens gelijk de eerste én laatste keer dat ik dat programma zag).

Angsten worden bij mensen vooral via conditionering geïnstalleerd en gaan zich na verloop van tijd generaliseren. Dat laatste wil zeggen dat aanverwante prikkels die aanvankelijk geen angstwaarde hadden, uiteindelijk ook angst oproepen omdat ze op enige manier verbonden zijn met de originele prikkel. Wordt ook wel stimulusgeneralisatie genoemd. Door de cliënt telkens weer bloot te stellen aan het voorwerp van zijn angst terwijl men hem een aan angst tegengestelde emotie zoals ontspanning laat ervaren, tracht men de cliënt de fobie af te leren.

Ik vraag me af… Is het nuttig om bizarre angsten te overwinnen? Waarom zoek je iets op wat je verschrikkelijke vindt en geen nut heeft? Ik vind het namelijk geen vergelijking om iemand mee uit te vragen of om je arm in een vaas met slakken te stoppen. Ik denk ook niet dat het eten van iets afgrijselijks toegevoegde waarde heeft.

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,