RSS

Tag Archives: McDonald

Dear Big Mac Menu

 Dear Big Mac menu.

Through this letter I want to make it clear that I do not appreciate to be lured under false pretenses. Hopefully you’ll be making make the required adjustments, or at least pull on your managers ear so there will be the necessary attention to the arguments you will find in this letter. The main issue here is the inevitable feeling of regret that I have after eating you. I have a few solutions in mind and it’s up to you to do something about it or to get satisfying results in a different manner.

The big “M”, I don’t need to see it. All too often I get that Big Mac craving without being confronted with the big yellow “M”, I think it is necessary that this feeling should be reduced and therefore I ask you kindly to remove all the M’s within a radius of 50 miles around my house. For the record, do not remove the restaurants, only those nasty lure poles. And no further than the aforementioned 50 miles, in case I am making a longer trip, I would like to see if I can go somewhere with my Big Mac craving.

I request you to adjust the advertising. On the TV commercials I have nothing to complain, I am happy to be informed when a new flavor milkshake is on the market, after all the information has to reach me in some way. But I have quite a bit against commercials on the radio. The only place I listen to the radio is when I’m working. Needless to say I have no time to go to McDonalds and think it is also unfair to seduce me at such times.

I would also like to see the windows in the Mc Drive being lowered. The staff are always extremely friendly, which they undoubtedly will be trained on, but I find it unpleasant that they look down on me. That goes for you as well, dear Big Mac, in the area between the window and the car I see your eyes and they are downwards.

The paper bag in which you are delivered is too small, I like to see a larger one. I am aware that it all fits before I enjoy you, but I would also like to put all the garbage in the same bag and there lies the problem, it never fits…

I also need more napkins than the small pile that I normally receive. It is impossible to eat a Big Mac without losing half of it. If I take you from the Mc Drive, than this means that I am going to eat on my lap. In fact, I’m going to eat while my husband is driving the car. It’s hard enough to make you go away when I sit still, let alone when I try to keep a certain balance.

I would like a stack of napkins that completely cover my lap (I want my clothes clean), I can wipe my hands with (the onions usually end up at my wrists) and I can clean my face with (an unexpected turn and the Big Mac is up to my ears)

Finally, You’re too big. If you’re gone I always feel too full, my stomach is protesting. At those times I regret eating you and I intent not to come back. Given the current state of my stomach I will not see you for a while.

Please see this letter as constructive criticism. Indeed, I would not want to ruin our relationship. Probably we’ll meet again soon.

Love Chindor.

 

 

 

Lief Big Mac Menu.

 Ik wil je door middel van deze brief duidelijk maken dat ik het niet waardeer om onder valse voorwendselen gelokt te worden. Hopelijk zul je naar aanleiding van deze brief de nodige aanpassingen gaan maken, of in elk geval jouw leidinggevende aan zijn oor trekken zodat de nodige aandacht wordt gevestigd op mijn argumenten. De hoofdzaak hierin is het onvermijdelijke gevoel van spijt dat ik heb na jou genuttigd te hebben. Ik heb een paar oplossingen voor ogen en aan jou om hier iets mee te doen of om op een andere manier aan een bevredigend resultaat te werken

 De grote “M”, ik wil ‘m niet zien. Al veel te vaak krijg ik die Big Mac drang zonder geconfronteerd te worden met die grote gele “M”, ik vind het noodzakelijk dat dit gevoel gereduceerd dient te worden en verzoek je daarom vriendelijk om alle M’s weg te halen in een omtrek van 50km rondom mijn huis. Even voor de duidelijkheid, haal niet het restaurant weg, alleen die nare lokpalen. En ook niet verder dan de eerder genoemde 50 km, mocht ik een flinke autorit moeten maken wil ik graag zien waar ik eventueel terecht kan met mijn Big Mac drang.

 Ik verzoek je ook de reclame aan te passen. Op de televisiereclames heb ik niks aan te merken, ik ben er graag van op de hoogte wanneer er een nieuwe smaak milkshake op de markt komt, en het zal me toch op de een of andere manier moeten bereiken. Ik heb er echter wél wat op tegen om het op de radio te horen. De enige plek waar ik naar de radio luister is wanneer ik op het werk ben. Ik heb dan dus geen tijd om naar de Mc Donalds te rijden en vind het daarom ook oneerlijk om hiertoe verleid te worden.

 Ik wil daarnaast ook graag zien dat de ramen in de Mc Drive omlaag worden gebracht. De medewerkers zijn altijd uiterst vriendelijk, waar ze ongetwijfeld op getraind worden maar ik vind het onprettig dat ze op me neer kijken. Dat geldt ook voor jou, lieve Big Mac, in het stuk tussen raam en de auto zie ik jouw blik en deze is neerwaarts.

 De papieren zak waarin je wordt afgeleverd is te klein, ik zie graag een grotere. Ik ben me ervan bewust dat het er allemaal in past voordat ik je genuttigd heb maar ik wil graag ook alle afval weer in diezelfde zak stoppen en daar zit ‘m nou net het probleem, dat past nooit.

 Ook heb ik meer servetten nodig dan het stapeltje dat ik normaliter ontvang. Het is onmogelijk om een Big Mac te verorberen zonder de helft te verliezen. als ik je meeneem uit de Mc Drive, dan houdt dit in dat ik je op schoot ga eten. Sterker nog, ik ga je eten terwijl mijn man de auto bestuurt. Het is al lastig genoeg om je weg te werken al ik stilzit, laat staan wanneer ik een zekere balans probeer te bewaren. Ik wil graag een stapeltje servetten ontvangen waarmee ik mijn schoot volledig kan bedekken (ik wil mijn kleren schoonhouden), ik mijn handen mee kan afvegen (de uitjes zitten tot aan mijn polsen) en ik mijn gezicht mee kan poetsen (één onverwachte bocht en de Big Mac zit tot aan mijn oren)

 Tot slot; Je bent te groot. Als je bent verdwenen heb ik altijd het gevoel té vol te zitten, mijn maag protesteert. Op die momenten heb ik spijt en neem ik me telkens voor om voor jou niet meer terug te komen. Gezien de huidige staat van mijn maag hoef ik je voorlopig niet te zien.

 Probeer deze brief alsjeblieft als opbouwende kritiek te zien. Ik wil immers onze verstandhouding niet verpesten. Waarschijnlijk zien we elkaar spoedig weer.

 Liefs Chindor.

Advertisements
 
8 Comments

Posted by on May 25, 2012 in I never said I'm perfect

 

Tags: , ,