RSS

Tag Archives: Flirt

Flirting/Flirten

Flirting

 

Flirting is a way to communicate, wich has certainly not ‘seducing’ as a goal. Flirting happens in all sorts of ways: a conversation, eye contact or touching, but also by e-mail, telephone or tekst-messages. Flirting is airy: playful, without expectations, demands or serious ulterior motives.

The biggest misconception about flirting is that it is always purely sexual. People do not flirt only with people who they find sexually attractive, and it does not at all mean that you  want to have a relationship with that person. Flirting is more than ‘courting’. Flirting is a way to present yourself to the outside world. Flirting is to provide positive attention to another with the aim to achieve something. What that “something” is can be different for everybody. “

I asked Richard ( my husband) if he flirts often. He said “no” … And that surprised me. Rich is a man who easily makes contact and he has a decent sense of humor. Two characteristics that makes flirting a lot easier. A few minutes later I found out that he’s flirting after all, except he doesn’t look at it as flirting but instead named it “bullshitting”. As if flirting is somehow not allowed while bullshitting is ok…

Flirting is allowed! I think …

Flirting is harmless, flirting happens automatically and unconsciously, or sometimes while very aware as to attract attention or to make someone laugh, it can be subtle or obvious.

Flirting seems to have a negative connotation while I think that’s out of place (provided that the person who you are flirting with doesn’t find it annoying).

Is it wrong to say “Hey baby!” to someone who is not your partner? Is an ambiguous remark so wrong when you get someone to laugh? Is it bad when giving or getting a nod or wink?

I don’t think so.

Maybe it’s because I work mostly with men … But the days when there is some flirting going on are a lot more fun than the days when it did not happen.

I may be off “the market”, I’m married to Rich and I’m very happy with that fact, but that does not mean I’m invisible or it ought to be. It is also not age-related. Flirting when you’re 20 years old or 80, does not matter. Flirting with your neighbor or your mother in law should be ok.

There should be more flirting. And if you don’t know how, or if you think you’re not good at it ( is your favorite opening line: How do you prefer your eggs? Fertilized or unfertilized?) Then you can get some training. There are also workshops for business-flirting.

Flirten

Bron Volkskrantblog online: Flirten is een manier om te communiceren, maar heeft zeker niet altijd ‘verleiden’ als doel. Flirten kan op allerlei soorten manieren: een gesprek, oogcontact of aanraking, maar ook e-mail, telefoon of sms. Flirten is luchtig: speels, zonder verwachtingen, eisen of ernstige bijbedoelingen.

Het grootste misverstand over flirten is dat het altijd puur seksueel is. Flirten doe je niet alleen met mensen die je seksueel aantrekkelijk vindt, en het betekent al helemaal niet dat je een relatie met die ander wil. Flirten is meer dan ‘het hof maken’. Flirten is een manier om jezelf te presenteren aan de buitenwereld. Flirten is het geven van positieve aandacht aan een ander met het doel iets te bereiken. Wat dat ‘iets’ is, kan ieder voor zich invullen. ‘

Ik vroeg Richard of hij vaak flirt. Hij zei van niet… En dat verastte me. Rich is toch een man die heel gemakkelijk met iedereen een gesprek aanknoopt en hij heeft humor. Twee eigenschappen die het flirten toch een stuk gemakkelijk maken. Een paar minuten later kwam ik erachter dat hij toch flirt, alleen noemt hij het geen flirten maar ouwehoeren . Alsof flirten iets is wat niet mag, maar ouwehoeren mag wél.

Flirten mag! Vind ik…

Flirten is onschuldig, flirten gaat automatisch en onbewust, of soms juist wél bewust om even de aandacht te trekken of om iemand aan het lachen te maken, subtiel of juist overduidelijk.

Flirten lijkt een negatieve klank te hebben terwijl ik dat niet op z’n plaats vind (mits diegene waarmee geflirt wordt het natuurlijk niet vervelend vind).

Is het verkeerd om “Hé schat!” te roepen naar iemand die niet je partner is ? Is een dubbelzinnige opmerking verkeerd wanneer je iemand daarmee aan het lachen krijgt? Of het geven of krijgen van een knipoog ?

Ik vind van niet.

Misschien komt het wel omdat ik voornamelijk met mannen werk… Maar de dagen waarin er geflirt wordt vind ik een stuk leuker dan de dagen waarin dit totaal niet gebeurd.

Ik ben dan wel van “de markt” af, ik heb Rich en ben daar heel gelukkig mee, maar dat wil niet zeggen dat ik onzichtbaar ben of dit behoor te zijn. Het is ook niet leeftijdsgebonden. Flirten als je 20 jaar oud bent of 80, maakt niks uit. Flirten met je buurman of je schoonmoeder, moet kunnen.

Er moet meer geflirt/geouwehoerd worden. En als je niet durft, of wanneer je denkt dat je er niet goed in bent (Openingszin: Hoe wil jij je eieren het liefst? Bevrucht of onbevrucht? ) dan kun je er tegenwoordig nog training in krijgen ook. Er zijn zelfs workshops voor zakelijk flirten.

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on February 13, 2012 in pieces of me

 

Tags: ,