RSS

Tag Archives: Dream

Dreamland/Dromenland

Dreamland

Efficacy of the mind during sleep, causing vivid series of mostly erratic variation, are formed in a way that the person believes things to be real.

Dreams!

They make me tired, they make that I sometimes wake up sweating. They confront me with my worst features , my inadequacy, my restrained actions, my cruelty, my fears, my aggression. They make me so upset sometimes that I groggily get up and stumble downstairs because I must do something to change my mood.

Most dreams I have, as far as I remember them, are not about flying or running around with hundreds of grinning dogs around me. They usually do not have the nice things that are found in children’s books. For me they are about shame, because you dream that you are the only naked person in a room. They are about ignorance, because I placed an injured pet rat in a cup of water, watching him drown because I think I can save him that way(??). They deal with the feeling of being trapped in quicksand, because my confused knees and leaden feet are trying to run very hard for what I can not even see. And then there are also the dreams I do not even dare to speak aloud, too embarrassing for words.

Those are my explanations for what I dream. It’s not so much variations of situations during the day, so where is all the processing of impressions? Where is the spring cleaning of my mind? And if it is supposed to be the clearance of the brain, why then do I wake up so tired? I just want to sleep! I want to refuel! Leave me alone!

Sometimes I look into my dream-encyclopedia, but it will only give me general nonsense. Standard comments with a positive spin given to it.
It comes from your childhood and your processed ‘t.
You are open to a new start.
You are aware of your femininity.
You are aware of your sexuality. (And I thought I was dreaming about my pets, that I could not find all of them.)

I will wake up angry and blame my husband for putting a black sock with my favorite white clothing and everything was ruined. The poor dear went to the attic to see what he had done and could not find anything. No, because that I had only dreamed of …

 

 

Dromenland

 

Werkzaamheid van de geest tijdens de slaap, waardoor levendige voorstellingsreeksen, meest in grille afwisseling, gevormd worden, zodat de persoon meent alles te beleven.
Dromen!

Ze maken me moe, ze maken dat ik soms zwetend wakker word. Ze confronteren me soms met mijn slechtste ik, mijn ontoereikendheid, mijn ingehouden actie’s, mijn wreedheid, mijn angsten, mijn agressie. Ze maken me soms zo van slag dat ik slaapdronken opsta en maar naar beneden zwalk omdat ik iets moet doen om mijn gemoedstoestand te veranderen.

De meeste dromen die ik heb, voor zover ik ze onthoud, gaan niet over vliegen of over het rennen met honderd grijnzende honden om me heen. Ze gaan meestal niet over de leuke dingen die je in kinderboeken tegenkomt. Bij mij gaan ze over schaamte, omdat je droomt dat je de enige naakte persoon in een ruimte bent. Ze gaan over onkundigheid omdat ik een gewonde tamme rat in een beker water laat verzuipen omdat ik denk dat ik hem daarmee kan redden (???). Ze gaan over traagheid omdat ik met klutsknieën en lood in de schoenen heel hard weg probeer te rennen voor dat wat ik niet eens kan zien. En dan heb ik het niet eens over de dromen die ik niet eens hardop durft uit te spreken, te genant voor woorden.

Dat zijn mijn verklaringen voor hetgeen ik droom. Het zijn ook niet zozeer varianten van situaties gedurende de vorige dag, dus waar blijft het hele verwerkingsproces van indrukken dan? Waar blijft de voorjaarschoonmaak van mijn geest? En als het opruiming in de hersenpan is, waarom word je dan wakker en ben je bekaf? Ik wil gewoon slapen! Ik wil bijtanken! Laat me met rust!

Soms wil ik mijn dromenencyclopedie er wel op na slaan, maar daar komt alleen maar algemene onzin uit. Standaard opmerkingen met een positieve draai eraan gegeven.
Het komt voort uit je jeugd en je verwerkt ‘t.
Je staat open voor een nieuwe start.
Je bent je bewust van je vrouwelijkheid.
Je bent je bewust van je sexualiteit. (En ik maar denken dat ik over mijn huisdieren aan het dromen was, dat ik ze niet allemaal kon vinden.)

Ik wordt boos wakker en geeft Rich de schuld dat hij een zwarte sok bij mijn favoriete witte kleding had gestopt en alles grauw en verpest uit de wasmachine kwam. Het arme schaap is later naar zolder gegaan om te kijken wat hij had veroozaakt en kon niks vinden. Nee, want dat had ik maar gedroomd…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 14, 2012 in pieces of me

 

Tags: ,