RSS

Tag Archives: Dog

Pets vs. Visitors/Huisdieren vs. Visite

 

Pets vs. Visitors

1. Our pets live here, you do not!

2. If you don’t want dog or cat hair on your clothing, stay away from the FURniture. This should say enough.

3. We love our pets more than most people.

4. to you it’s just an animal, from our perspective they are adopted sons and daughters who are small and hairy, and don’t talk much.

5. Finally: Often pets are better than children. They eat little, they do not whine continuously about money, they do not ride in your car, they do not hang around with friends who are on drugs, they do not care about the latest trends in designer clothes, and when they are pregnant the results can be sold.

I found these “rules” a few years ago and I thought they were good enough to frame and hang in the toilet. Just to make matters clear, that’s all. However, I have a few additions …

If you think you can leave our house without any pet-hair on your clothing then you are mistaken big time, at best you may hope that the hair will be off after washing it the first time.

Though I keep Fredje (our Bordeaux Dog) in his bench when there are visitors, there remains a chance that you end up with some drool on you. You can reduce the risk by staying away from the bench. When Fredje shakes his head, and his cheeks are flapping in all directions, sometimes a blob of drool is launched. Where this ends up is unfortunately impossible to predict, hence the risk. (Personally, I have had them more than once in my neck.)

The request to keep Fredje in his bench is always granted, I realize he’s a big dog. However, I kindly ask you, in those cases and before you actually arrive, to send a text-message or call. Once you’re inside our house it is impossible to completely keep the dog away from you before we can put him in his bench.

If you, god knows why, don’t like cats then you must also give notice in advance, I will ensure that there are no cats in the living room while you are there, so they will not surprise you by jumping on your lap or rubbing along your leg.

When you are willing to cope with the presence of cats you will make great friends, I’m not referring to myself (though you do score points) but to the animals themselves, they will be grateful and let you know that they appreciate it. If you are ok with the cats they will come over to sit on your lap and stay there until you leave. Gratitude is shown by means of small nail punctures through your pants (there may also be a little skin included, but you’ll have to take that for granted). When the cat is very comfortable on your lap there is a chance that he or she will drop some saliva, nothing serious, just a drop here and there. Also, don’t be offended when their buttocks is pointed towards your face, it’s just another token of appreciation.

Of course you are free to meet Fredje but be warned. He is clumsy in everything he does. He is in fact assuming to be a cat (although he weighs more than me) and he behaves accordingly. Beyond the fact he wants to sit on your lap he can also do additional things. For example, the requested or unsolicited high-five. With luck you will catch it with your hand or arm, with a little bad luck this high-five will land right in your face (that’s not very pleasant, trust me on this). He likes to give kisses, of course again with the risk of contact with saliva and/or mucus although he can give dry ones. He is going to hurt you, not a lot but occasionally he causes a bruise. Keep in mind however that this is completely out of enthusiasm and never intentionally.

Finally … Be nice to the animals. If you think you can’t, you will have the choice to stay away or to meet a woman who came straight from hell (yes, that would be me. Including fire-breathing nose and ears, and sharp fangs)

If you decide to agree with the above then you are most welcome.

Huisdier vs. Visite

1. Onze huisdieren hier wonen, u niet!

2. Als u geen honden- of kattenhaar op je kleding wilt, dient u weg te blijven van het meubilair. In het Engels heet dit “furniture” Dit zegt genoeg nietwaar?.

3. Wij houden meer van onze huisdieren dan van de meeste mensen.

4. Voor u het is gewoon een dier, voor ons zijn het zoons en dochters, die zijn klein en harig zijn, en niet veel praten.

5. Tot slot: Vaak zijn huisdieren zijn beter dan kinderen. Ze weinig eten, ze zeuren niet onophoudelijk om geld, ze niet rijden in jouw auto, ze hangen niet rond met vrienden die aan de drugs zijn, ze maken zich niet druk over de laatste trends in designer kleding, en als ze zwanger zijn kunnen de resultaten worden verkocht.

Deze “regels” kwam ik een paar jaar geleden tegen en ik vond ze goed genoeg om in te lijsten en op de wc te hangen, het kan maar duidelijk zijn, nietwaar? Ik heb echter nog een paar aanvullingen…

Als u denkt zonder huisdieren-haar te kunnen vertrekken uit ons huis dan vergist u zich ernstig, op z’n best mag u hopen dat de haren er na één wasbeurt uit zijn.

Al houd ik Fredje (onze Bordeaux Dog) in de bench, er blijft een kans bestaan dat er kwijl op u beland. U kunt het risico wél verminderen door uit de buurt van de bench te blijven. Wanneer Fredje met zijn kop schudt en zijn wangzakken fladderen alle kanten op wil er ook nog wel eens een klodder kwijl gelanceerd worden. Waar deze terecht gaat komen is helaas niet te voorspellen, vandaar ook het risico. (Persoonlijk heb ik ze meer dan eens in mijn nek gehad.)

Het verzoek om Fredje in de bench te houden wordt altijd ingewilligd. Echter dient u in die gevallen voor aanvang een sms te sturen of een belletje te plegen. Wanneer u eenmaal binnen bent is het onmogelijk om de hond volledig uit uw buurt te houden alvorens hij in zijn bench wordt gestopt.

Wanneer u, god mag weten waarom, niet van katten houdt dan dient u dit ook bij voorbaat aan te geven, ik zal er voor zorgen dat er geen katten in de woonkamer meer aanwezig zijn zodat ze u niet zullen verassen door op schoot te springen of langs uw been te wrijven.

Denkt u te kunnen omgaan met de aanwezigheid van de katten dan maakt u grote vrienden, ik doel hierbij niet op mijzelf (als scoort u wel pluspunten) maar op de beesten zelf, zij zullen u dankbaar laten weten dat ze het waarderen. Indien u de katten ok vindt zullen ze op uw schoot gaan zitten en er niet meer vanaf komen tot u weer vertrekt, dankbaarheid wordt getoond door middel van kleine nagelprikjes door uw broek heen (daar kan overigens per abuis ook vel bij zitten, maar dat moet u maar voor lief nemen). Wanneer de bewuste kat het erg naar zijn of haar zin heeft dan bestaat de kans dat er een beetje gezeverd wordt, niets ernstig, gewoon een druppeltje hier en daar. Wees niet beledigd wanneer ze hun achterwerk richting uw gezicht steken, wederom een blijk van waardering.

Uiteraard bent u ook vrij om Fredje te ontmoeten maar wees gewaarschuwd. Hij is lomp in alles wat hij doet. Hij is namelijk in de veronderstelling een kat te zijn (al weegt hij meer dan ik) en gedraagt zich daar dan ook naar. Buiten dat hij op schoot wil komen zitten kan hij ook extra dingen. Bijvoorbeeld de gevraagde of ongevraagde high-five, met geluk vangt u deze op met hand of arm, met een beetje pech beland deze high-five midden in uw gezicht. Hij geeft graag kusjes, waagt u zich hieraan dan is er wederom risico op contact met kwijl en/of snot. Hij gaat u pijn doen, niet heel veel maar af en toe wil hij nog wel een blauwe plek veroorzaken. Houdt u echter in uw achterhoofd dat dit geheel uit enthousiasme is en hij het nooit expres doet.

Tot slot… Wees lief tegen de dieren. Denkt u dit niet te kunnen dan heeft u de keuze om weg te blijven of om een vrouw tegen komen die regelrecht uit de hel is gestapt (ja, dat ben ik dan. Inclusief vuurspugende oren en neus, en scherpe hoektanden)

Gaat u akkoord met bovengenoemde zaken dan bent u van harte welkom.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 19, 2012 in Did you know..., pieces of me

 

Tags: , , , , ,