RSS

Yoga: The Plough and Deaf man’s pose.

28 Feb

3 the plough4 deaf man's pose

This is the first of, what I hope, several yoga blogs. For the record, I’m not a yoga expert and I am pretty sure I don’t do the poses perfectly. I once took yoga classes and found myself just copying the teacher without knowing what I was doing or why. When I ended up with my current yoga teacher I noticed quickly that this can be done differently and how pleasant it is when you get some extra guidance and information about the poses. This helps better to focus on how to grow in strength and flexibility. Now, not everyone will find it enjoyable to practice yoga in a group, and maybe I can give some useful information to the beginner in these blogs.

The Deaf man’s pose (Karnapidasana) follows from the Plough (Halasana), which goes as follows:

1 Start in a supine position with your feet close to your buttocks.

2 Inhale as you quickly bring the knees to the chest and lift your pelvis and lower back. Stretch your legs out.

Exhale and take the legs slowly down behind the head and, if needed, place the hands into the lower back for support.

3 the plough It’s fine if you do not touch the mat behind your head, then this is where you are now. Maybe you can place the tips of your toes on the mat or, for a really intense stretch, the ball of your foot (with curled toes) and if possible, you can clutch your fingers together behind your back.
Now you landed in the Plough (Halasana).

Wherever you are in this pose, breath calmly in and out through the nose and stay within your limits. Prefer a milder stretch that naturally progresses through exercise than force yourself with the risk of neck or back injuries.

Benefits of the Plough:
Hamstring muscles, back muscles and neck muscles are stretched. If the hands are interlocked behind the back the shoulders will also be stretched.

4 deaf man's pose To go from here into the Deaf Man’s pose you can bring your knees to your ears. Relax and breath calmly in and out through your nose. Whenever you feel a bit claustrophobic remember to focus on the inside, the space of or around your body it not relevant, just breath.

To get out of this pose you first stretch your legs and then roll back very slowly inch by inch.

Benefits of the Deaf Man’s pose:
This is a soothing fetal position that offers deeper spinal flexion and a more intense stretch of the hips.
This also lends a great internal abdominal massage to the organs.
Calms the brain
Stretches the shoulders and spine
Helps relieve the symptoms of menopause
Reduces stress and fatigue
Therapeutic for backache, headache, infertility, insomnia, sinusitis
It also stimulates the internal abdominal organs (helping aid digestion), thyroid, and prostate glands.
This pose tones the thighs, buttocks, and hips while stretching the shoulders and neck.
Alleviates: insomnia, fatigue, and negative symptoms of menopause.
This pose may prove helpful against sinus problems (including asthma), headache, and infertility.

Thanks to Richard Blaauw for taking the pictures http://foto-challenge.nl/?page_id=7

Yoga: De ploeg en Dovemanshouding

Dit is de eerste van, wat ik hoop, meerdere yoga blogs. Voor de goede orde, ik ben geen yoga expert en zal de poses niet perfect doen. Ik volgde ooit yoga lessen bij een leraar die ik stond na te apen zonder te weten wat ik aan het doen was of waarvoor. Toen ik bij mijn huidige yoga lerares terecht kwam merkte ik al vlot dat dit ook anders kan en hoe prettig het is wanneer je wat extra begeleiding en informatie krijgt over de poses. Dit helpt namelijk beter to focussen op hoe je vooruit komt in kracht en flexibiliteit. Nu vind niet iedereen het prettig om in een groep yoga te beoefenen en misschien kan ik met deze blogs de beginner een beetje helpen.

De Doveman’s pose volgt vanuit de Ploeg, en die gaat als volgt:

1 Start in een liggende positie met je voeten dichtbij je achterwerk.

2
Adem in terwijl je de knieen snel naar de borst brengt en je bekken en onderrug optilt. Strek je benen uit.

Plaats de benen langzaam verder achter het hoofd en, indien nodig, plaats de handen in de onderrug voor ondersteuning.

3 the plough Het is prima als je de mat achter je hoofd niet raakt, dan is dit waar je nu bent. Misschien kun je de toppen van je tenen op de mat zetten of, voor een echt intense stretch, de bal van je voet (met gekrulde tenen). Als het lukt kun je de vingers in elkaar strengelen achter je rug.
En zo ben je beland in de Ploeg (Halasana)

Waar je ook bent in deze pose, adem rustig in en uit door de neus en blijf binnen je grenzen. Liever een mildere stretch die vanzelf door oefening progressie biedt dan forceren met de kans op nekletsel.

Voordelen van de Ploeg:
De hamstrings, rugspieren en nekspieren worden uitgerekt . Als je de handen hebt vergrendeld achter de rug rek je ook de schouders.

4 deaf man's pose Vanuit de ploeg kom je in de Dovemanshouding door de knieën naar de oren te brengen. Ontspan en blijf rustig door je neus ademen. Als je je claustrofobisch voelt bedenk je dan dat het niet gaat om de ruimte van of om je lichaam, keer zoveel mogelijk naar binnen en blijf rustig ademen.

Om uit deze houding te komen strek je eerst je benen uit en rol daarna je rug langzaam cm voor cm af.

Voordelen Dovemanshouding (Karnapidasana)
Het is een rustgevende foetushouding.
Dit geeft een grote interne abdominale massage naar de organen .
Kalmeert de hersenen
Rekt de schouders en rug
Helpt verlichten van de symptomen van de menopauze
Vermindert stress en vermoeidheid
Therapeutisch voor rugpijn, hoofdpijn, onvruchtbaarheid, slapeloosheid, sinusitis
Het stimuleert de inwendige buikorganen (helpt de spijsvertering), schildklier en prostaat.
Deze houding rekt de dijen, billen, heupen, schouders en nek .
Verlicht: slapeloosheid, vermoeidheid en negatieve symptomen van de menopauze.
Deze houding kan nuttig blijken tegen sinus problemen (waaronder astma), hoofdpijn en onvruchtbaarheid.

Met dank aan Richard Blaauw voor het nemen van de foto’s http://foto-challenge.nl/?page_id=7

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on February 28, 2014 in Lifestyle

 

Tags: , , , ,

One response to “Yoga: The Plough and Deaf man’s pose.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: