RSS

Endometriosis

09 Jul

 Endometriosis is a chronic disease in which endometrium or uterine lining attaches itself outside the uterus to various organs. Each month prior to menstruation the endometrium thicken under the influence of hormones in preparation for the possible implantation of a fertilized egg. During menstruation, the mucous membrane is disposed of, which is accompanied by bleeding. In the womb there is no problem when that happens, but when other parts of the body are covered in endometrium, it will swell and then bleed there too. This is almost never life threatening, but can cause many symptoms, especially pain. Endometriosis is primarily found in the abdominal cavity. The most common locations are the ovaries and the peritoneum of the pelvis. In the ovaries endometrial cysts can grow, filled with old blood. These cysts are called “endometriomas” but are also called endometriosis cysts or chocolate cysts’. Endometriosis can occur in the myometrium (smooth muscle of the uterus), which is called adenomyosis uteri. In rare cases it occurs outside the abdominal cavity, for example in the chest (thoracic endometriosis), this can cause a collapsed lung.

My name is Endometriosis and I am a chronic illness. I am now with you for the rest of your life. I can attack you when and in what way I want and I can give you very severe pain. And when I’m in a good mood, I can also ensure that you have pain everywhere. I am not a malignant disease, but I am very cranky. Remember when you and your energy did all kinds of stuff and had fun? Well, I took the energy away from you and gave you fatigue in return. You are still trying to have fun, but I’ll keep you from your sleep and often give you many complaints in return. I can ensure that you are experiencing cold or heat while others feel normal. Oh yes, I can make you crawl and fold double from the pain until you don’t know what to do anymore. I am taking care for back pain, painful bowel movement, diarrhea, constipation, pain when passing intestinal gas, adhesions to bowel, bladder and uterus, severe menstrual pain, blood clots, bloating, irregular cycle, nausea and/or vomiting and cysts on your ovaries. I can make you urinate frequently or that you just can’t at all and give you pain when urinating. Not to mention I take care of impaired fertility or infertility! I will get you various operations. Also, I will give you a hard time if you would want to have children. I hear you have visited several doctors for many years to find out what causes your pains. You have had various diagnoses and various therapies. You did everything you could to get to know me, and now you know me you will do everything to get rid of me. You must have patience and endure much or drastic measures to finally put me to rest. You will be stuffed with different types of pills: sleeping pills, vitamin pills, various hormones pills, contraception, and more. You will have many plans, but I’m stubborn and unpredictable. I can dramatically change your life at times. Your family, friends and colleagues will listen, but there’s a chance they will get tired of hearing how I make you suffer and that I am a crappy illness. Some will make stupid and / or offensive comments. They will often not understand because I am not visible. You’ll often have to cancel appointments because I attacked you again. They will often not understand because the ‘last time’ they saw you, I was busy with other things and at that moment it didn’t look like there was something wrong with you. I had hoped I could remain a secret for you but unfortunately now you know who I am. You must learn to deal with me. There is one thing you should know: you have not chosen me, but I have chosen you and with you many more women. Several doctors know that I exist and am real. They will do their utmost best to defeat me. They will understand you. However, the most understanding and support will come from those who also suffer under my will. With grumpy greetings, Endometriosis

 

A little awareness can’t hurt. Hence this blog. As for me, I’ve got it under control for the bigger part but there are still so many women where this is not the case. In case you know someone who has to deal with this crappy disease, put an arm around her shoulder every once in a while. Just to let her know you care.

Note: Most of text above is not written by me

 

Endometriose is een chronische ziekte waarbij endometrium ofwel baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte zich hecht aan verschillende organen. Elke maand wordt voorafgaand aan de menstruatie het baarmoederslijmvlies onder invloed van hormonen dikker, als voorbereiding op de eventuele innesteling van een bevruchte eicel. Tijdens de menstruatie wordt het slijmvlies afgestoten, hetgeen gepaard gaat met een bloeding. In de baarmoeder is dit geen probleem, maar als er op andere plekken in het lichaam ook baarmoederslijmvlies zit, gaat dit ook dikker worden en vervolgens bloeden. Dit is bijna nooit levensbedreigend, maar kan wel veel klachten veroorzaken, met name pijnklachten. Endometriose zit voornamelijk in de buikholte. De meest voorkomende plekken zijn de eierstokken en het buikvlies van het kleine bekken. In de eierstokken kan het endometriumweefsel cysten vormen, die gevuld zijn met oud bloed wat een chocoladeachtig aspect geeft. Deze cysten heten ‘endometriomen‘, maar worden ook vaak endometriosecysten of ‘chocoladecysten’ genoemd. Endometriose kan ook voorkomen in het myometrium (glad spierweefsel van de baarmoeder); dit wordt adenomyose uteri genoemd. In zeldzame gevallen komt het voor buiten de buikholte bijvoorbeeld in de borstkas (thorax-endometriose), dit kan een klaplong veroorzaken.

Mijn naam is Endometriose en ik ben een chronische ziekte. Ik ben nu bij jou voor de rest van je leven. Ik kan je aanvallen wanneer en op wat voor manier ik wil en kan ik voor zeer heftige pijnen zorgen. En als ik in een goede bui ben kan ik er ook voor zorgen dat je overal pijn hebt. Ik ben geen kwaadaardige ziekte, maar wel een zeer chagrijnige. Weet je nog dat jij met je energie van alles deed en veel plezier had? Wel, ik nam die energie bij je weg en gaf je er vermoeidheid voor terug. Je probeert nu ook nog regelmatig plezier te hebben, maar ik haal of houd je vaak uit je slaap en geef je er vele klachten voor terug. Hierdoor kun jij niet optimaal de dingen uit het leven halen wat je eigenlijk graag had gewild! Ik kan er voor zorgen dat je het koud of warm hebt terwijl anderen zich normaal voelen. O ja, ik kan je laten kruipen en dubbel laten klappen van de pijn zodat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Ik zorg daarbij voor rugpijnen, pijnlijke darmperistaltiek, diaree, verstopping, pijnlijke darmen, pijn bij het passeren van darmgassen, verklevingen aan darmen, blaas en baarmoeder, hevige menstruatiepijnen, bloedstolsels, gezwollen buik, onregelmatige cyclus, misselijkheid en/of braken en cysten op je eierstokken. Ik kan je vaak laten plassen of dat je dat juist niet meer kan en geef je pijn bij het plassen. En niet te vergeten zorg ik voor verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid!!! Ik zorg voor diverse operaties. Ook zul je vaak veel over moeten hebben om te kunnen voldoen aan je kinderwens. Ik hoor dat je al jaren diverse doktoren hebt bezocht om achter jouw pijnen te komen. Je hebt diverse diagnoses te horen gekregen en diverse therapieën gehad. Je deed er alles aan om mij te leren kennen en nu je mij kent doe je er alles aan om van mij af te komen. Je zult veel geduld moeten hebben en veel moeten doorstaan of drastische maatregelen moeten nemen wil je mij uiteindelijk ter ruste leggen. Je zult worden volgepropt met verschillende soorten pillen: slaappillen, vitaminepillen, diverse hormonenpillen, anticonceptie en nog veel meer. Je zult veel moeten plannen, maar ik ben onvoorspelbaar en hardnekkig. Ik kan je leven drastisch veranderen op momenten dat het jou net even niet uitkomt en hiermee je planning volledig in de war gooi. Je familie, vrienden en collega’s zullen naar je luisteren tot ze het op een dag beu zijn om te horen hoe ik je laat lijden en dat ik een rotziekte ben. Sommige zullen domme en/of kwetsende opmerkingen maken. Zij zullen het vaak niet begrijpen omdat ik voor hen niet te zien ben. Je zult vaker afspraken moeten afzeggen omdat ik je weer eens aanval. Zij zullen dat vaak niet begrijpen omdat de ‘laatste keer’ dat ze jou zagen, ik met andere dingen bezig was en jij op dat moment geen of niet zoveel last van mij had. Ik had gehoopt dat ik voor jou geheim had kunnen blijven maar je bent inmiddels achter mijn identiteit gekomen. Je zult met mij moeten leren omgaan. Er is nog een ding dat je moet weten: jij hebt niet voor mij gekozen, maar ik heb jou gekozen en met jou nog vele anderen. Diverse artsen weten dat ik besta en echt ben. Zij zullen hun uiterste best doen om mij te verslaan. Zij zullen begrip voor je kunnen opbrengen. Maar ondanks dat is het zo: dat de enige van wie je écht begrip en steun zult krijgen om met mij om te kunnen gaan zijn de mensen die mij ook hebben.

Met chagrijnige groeten, Endometriose

 

Een beetje bewustwording kan geen kwaad. Vandaar deze blog. Ik heb het redelijk onder controle maar er zijn nog zoveel vrouwen voor wie dat niet geldt. Mocht je een vrouw tegenkomen die hier last van heeft, sla eens een arm om haar schouder, gewoon om te laten zien dat je om haar geeft.

Nota Bene; Het meeste van de bovenstaande tekst is niet door mij geschreven

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 9, 2012 in Did you know...

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: