RSS

Monthly Archives: March 2012

Yoga: Hello Sun, I salute you/ Yoga: Hallo Zon, ik groet je

Yoga: Hi Sun, I salute you.

Surya Namaskar, the Sun Salutation is a series of 12 postures carried in a continuous and smooth motion. Any movement of the sun salutation coincides with a given breath.

I intend to do the sun salutation every day, three rounds at least, depending how fit I feel. I think it’s good for me. In this blog I’ll try to explain, by showing some pictures, how the Sun Salutation works, maybe someone has a use for it. It may not be perfect but hey, I’m not a teacher or swami. But first the why:

1. The sun salutation will train the muscles and joints, improves posture and balance of the body.

 2. Performing the sun salutation is good for digestion. By postures where the body bends forward, the organs in the abdomen are stimulates, wich reduces constipation and bloating.

 3. The sun salutation relaxes body and mind and helps to sleep well.

 4. The sun salutation has a positive effect on the functioning of hormones.

 5. The sun salutation boosts bloodcirculation

 6. The practice of sun salutation needs the necessary power and by doing so you burn extra calories. It strengthens the abdominal muscles and gives a firm, flat stomach, firm thighs and arms

 7. By the inversions the blood flows to the head which gives a good, healthy color to the face. It keeps your face therefore longer young, taut and wrinkle free.

 8. With the practice of sun salutation, you work on your fitness and stamina. It gives vitality and strength. It also helps against anxiety and disquiet.

 9. The practice of sun salutation keeps your body super loan. It keeps your spine and limbs supple.

 10. The sun salutation strengthens your immune system so you are less susceptible to disease.

In case you are not convinced, I have a last one…

 11. Ancient Oriental traditions suspected it, but now it is scientifically proven: yoga improved sex life. (This was a conclusion from a study by Harvard Medical School.) It strengthens the desire, arousal, orgasm and satisfaction regarding sex.

How to do the Sun Salutation:

1. Stand straight with your feet together and arms down (Tadasana or mountain pose). Clasp your hands over your chest.

 

 

 

 

2. Breathing in, bring the hands up along. Stretch them to the ceiling and bend backwards while keeping your head in line with your arms. (Shandrasana or half moon).

 

 

 

 

3. Breathing out, bend forward from your hips. Put your fingers on the floor beside your toes. If you have trouble reaching, bend your knees a bit. (Uttanasana or standing forward bend)

 

 

 

4. Breathing in, step with one leg far back. Look up at an angle (Ashwa Sanchalanasana or Deep Lunge Pose)

 

 

 

 

5. Breathing out, put your left foot back beside your right foot. Keep your back straight(Chaturanga dandasana or Four Limbed Staff Pose)

 

 

 

 

6. Breathing in, bring your knees first and then your chest and head on the floor, breathe out. (Astanga namaskara or eight-fold greeting).

 

 

 

 

7. Bring your hips on the ground. While breathing in, push your torso with your hands up. (Bhujangasana or Cobra serpent pose).

 

 

 

8. Breathing out, push the hips back and up (Adho Mukha Svanasana or downward facing dog).

 

 

 

 

9. Breathing in, step with one leg forward between your hands. Raise your head. (You are in the same pose as in step 4.)

 

 

 

 

10. Breathing out, get both feet between your hands. Stretch your legs as you bring your head to your knees with both hands on the floor. (Same as step 3)

 

 

 

 

11. Breathing in, bring the hands up along. Stretch them to the ceiling and bend backwards. (As in step 2)

 

 

 

 

12. Breathing out, fold your hands together near your heart.

 

 

 

 

Repeat the serie of poses a few times, as many as you like.

Finally, some tips. Listen to your body! I can not stress this enough. What might not work right now, will come later if you keep practicing, but do not force anything. Search for tension from your muscles but remember that yoga is not supposed to hurt. There is also no competition, keep your own pace.

Keep breathing! Many people work themselves into a posture and then forget to breathe. Without breathing, no yoga.

Relax! Find a way you can do a pose and relax. Do you have, for example, raised shoulders or do you have them hanging? Are your fists clenched or are they a continuation of the asana (posture)?

Enjoy and Namasté.

 

Yoga: Hallo Zon, ik groet je.

Surya Namaskar, de Zonnegroet, is een serie van 12 houdingen, die in een ononderbroken en soepele beweging worden uitgevoerd. Iedere beweging van de zonnegroet valt samen met een bepaalde ademhaling.

Ik heb me voorgenomen om elke dag een paar keer de zonnegroet te doen, drie rondes op z’n minst, afhankelijk van hoe fit ik me voel. Ik denk dat het goed voor me is. In deze blog laat ik aan de hand van wat foto’s zien hoe de Zonnegroet werkt, misschien heeft iemand er iets aan. Ik doe het wellicht niet perfect maar hé, ik ben ook geen lerares of swami. Maar eerst het waarom:

1. De zonnegroet traint de spieren en  gewrichten, verbeterd de houding en de balans van het lichaam.

 2. Het uitvoeren van de zonnegroet is goed  voor de spijsvertering. Door houdingen waarbij het lichaam naar voren buigt, stimuleren de organen in de buik, verminderen constipatie en een opgeblazen gevoel.

 3. De zonnegroet ontspant lichaam en geest en helpt om goed te slapen.

 4. De zonnegroet heeft een gunstige uitwerking op de werking van de hormoonhuishouding.

 5. De zonnegroet stimuleert de bloedcirculatie

 6. Het beoefenen van de zonnegroet kost de nodige kracht en je verbrandt dus extra calorieën. Het versterkt de buikspieren en zorgt voor een stevige, platte buik, stevige bovenbenen en armen

 7. Door de omgekeerde houdingen stroomt  het bloed naar het hoofd wat een goede, gezonde kleur aan het gezicht geeft. Het houdt je gezicht daarom ook langer jong, strak en rimpelvrij.

 8. Met het beoefenen van de zonnegroet werk je aan je conditie en je uithoudingsvermogen. Het zorgt voor vitaliteit en kracht. Verder helpt het tegen angst- en onrust gevoelens.

 9. Het beoefenen van de zonnegroet houdt je lichaam superlening. Het houdt je ruggengraat en ledematen soepel

 10. De zonnegroet versterkt je immuunsysteem zodat je minder bevattelijk wordt voor ziekten.

 Voor het geval je nog niet overtuigd ben, heb ik nog een laatste…

 11. Eeuwenoude Oosterse tradities deden het al vermoeden, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen: yoga verbeterd het seksleven. (Dit bleek uit een onderzoek van de Harvard Medical School.) Het versterkt het verlangen, de opwinding, het orgasme en ook de tevredenheid ten aanzien van seks.

 En zo doe je de Zonnegroet:

1. Sta rechtop met je voeten bij elkaar, armen ontspannen hangend (Tadasana of Berghouding). Vouw je handen voor je borst.

 

 

 

 

2. Inademend breng je de handen voorlangs omhoog. Strek ze naar het plafond en buig licht achterover. (Shandrasana of Halve maan) Houd je hoofd in één lijn met je armen.

 

 

 

3. Uitademend buig je vanuit je heupen voorover. Zet je vingers naast je tenen op de grond. Red je dit niet, buig dan iets door de knieën. (Uttanasana of Vooroverstrekking)

 

 

 

 

4. Inademend stap je met je rechterbeen ver naar achteren. Kijk schuin omhoog (Ashwa Sanchalanasana of Diepe hardlopershouding)

 

 

 

 

5. Uitademend zet je je linkervoet naar achteren naast je rechtervoet. Breng je bekken omhoog en het hoofd tussen de bovenarmen. Adem in. (Chaluranga Dandasana of vierbenige staf)

 

 

6. Uitademend breng je eerst je knieën en dan je borst en hoofd op de grond (Astanga Namaskara of Achtledig groet).

 

 

 

7. Laat je heupen op de grond zakken, voeten strekken. Inademend duw je met je handen je romp omhoog (Bhudjangasana of Cobra).

 

 

8. Uitademend druk je de heupen naar achteren en omhoog (Adho Mukha Svanasana of Neerwaartskijkende hond).

 

 

 

9. Inademend stap je met het rechterbeen naar voren tussen je handen. Hef je hoofd op (Zoals in stap 4).

 

 

 

10. Uitademend haal je je linkerbeen bij. Strek je benen terwijl je je hoofd naar je knieën brengt met beide handen op de vloer. (Zoals in stap 3.)

 

 

 

11. Inademend breng je de handen voorlangs omhoog. Strek ze naar het plafond en buig licht achterover. (Zoals in stap 2.)

 

 

 

12. Uitademend vouw je de handen voor je borst. (Zoals in stap 1.)

 

 

 

 

Herhaal deze serie zo vaak als je wilt.

Tot slot nog wat tips. Luister naar je lichaam! Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Wat nu misschien niet lukt, komt later wel als je blijft oefenen, maar forceer niks. Probeer het spanningsveld van je spieren op te zoeken maar bedenkt dat yoga geen pijn hoort te doen. Yoga is niet competatief, die alles op je eigen tempo.

Blijf ademen! Veel mensen werken zich in een houding en vergeten vervolgens te ademhalen. Zonder ademen, geen yoga.

Ontspan! Zoek een manier waarop je een houding aanneemt en toch kunt ontspannen. Heb je de schouders bijvoorbeeld opgetrokken of hangen ze? Zijn je vuisten gebald of zijn ze het verlengde van de asana (houding)?

Veel plezier en Namasté.

Advertisements
 
6 Comments

Posted by on March 5, 2012 in Lifestyle

 

Tags: , , , , , ,